Reparatura motora

Što

•Generalna reparatura W6 MTU 16V 396 TE74L MOTORA.

Tko

Motorpoint servisni odjel

Gdje

Motorpoint radiona

Preuzimanje i transport

Sukladno dogovoru s Naručiocem iz skladišta brodogradilišta, izvršeno je preuzimanje i transport MTU 16V 396 TE74L motora u radionu Motorpointa radi remonta prema W6 standardu.
**Pregled i reparatura sukladno W6**

Nakon obavljenog pregleda i inicijalnog grubog čišćenja krenulo se sa rastavljanjem motora, detaljnim čišćenjem svih komponenti i dijelova te detaljnim pregledom.
Po demontaži svih privješenih dijelova i komponenti izvršeno je fino pranje, četkanje i pregled kućišta.

Uvidom u stanje i oštećenja motora od strane Inspektora plovila, kućište je upućeno na pregled i daljnje laserske izmjere u tvrtku specijaliziranu za reparaturu.
Izvršena je demontaža sa motora, kompletno rastavljanje i pregled turbopuhala.
Sukladno standardnom obimu radova W6 servisa predviđena je reparatura VT pumpi goriva uz zamjenu svih ležaja i brtvenog materijala.

Sklapanje motora i isporuka kupcu

Nakon povratka radilice i bloka motora sa strojne obrade, krenulo se sa slaganjem motora,
pritom posvećujući posebnu pažnju na dozvoljena odstupanja. Po završetku slaganja motor je
upućen na testiranje na probnom stolu gdje je zadovoljio sve režime opterećenja.
Po povratku u radionu, motor je ugrađen u plovilo te testiran tijekom probne plovidbe.

Trebate
Reparaturu motora?

Kontaktirajte nas

Naši stručnjaci će Vas informirati